ONLINE FORDÍTÓ- ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA


Kezdőlap  »  Általános Beszerzési Feltételek


A TIGERHEAD Translations Fordítóiroda Általános Beszerzési Feltételei (ÁBF)A jelen Általános Beszerzési Feltételek (ÁBF) szabályozzák a TIGERHEAD Translations Fordítóiroda (a továbbiakban: Fordítóiroda) fordítási, lektorálási és korrektori megbízásainak feltételeit. Az ÁBF rendelkezései a Fordítóirodára és a megbízott alvállalkozóra (a továbbiakban: Megbízott) egyaránt kötelezőek.


1. A szerződő felek


A Fordítóiroda a Megbízott ellátja minden, a feladat elvégzéséhez kapcsolódó anyaggal, amelyet az ügyféltől kapott. A Fordítóiroda felel az alapvető információk, utasítások és útmutatás eljuttatásáért az Megbízottnak.
A Megbízott a szükséges szakmai felkészültséggel a szerződésnek megfelelően végzi el a feladatot, és szem előtt tartja a Fordítóiroda által adott utasításokat. A Megbízott nem felel a Megbízott hozzájárulása nélkül a fordításban végrehajtott javításokért, és kiegészítésekért miután a fordítást leadta a Fordítóirodanak. A Megbízott mindemellett, a saját költségén köteles kijavítani minden, az Megbízottnak tulajdonítható hibát, amelyet a leadás után észleltek. A Megbízott lojális a Fordítóirodával.
A Megbízott az Fordítóiroda kapcsolattartójával tárgyalja meg a feladattal kapcsolatos kérdéseket, és a problémás helyzetekben a kapcsolattartóval állapodik meg a szükséges intézkedések megtételéről. A Megbízott csak a Fordítóiroda kifejezett hozzájárulásával léphet közvetlenül kapcsolatba az ügyféllel, illetve konzultálhat egy (az ügyfél által megjelölt) szakemberrel.
A Fordítóiroda a Megbízott engedélye nélkül az ügyfél számára nem hozhatja nyilvánosságra a Megbízott nevét.
2. Feladat meghatározása


A Fordítóiroda világosan meghatározza a feladatot, és a Megbízott a lehető legpontosabban tájékoztatja a feladat mennyiségéről és természetéről. A Fordítóiroda a Megbízott kérésére rövid részletet küld a fordítandó szövegből, hogy a Megbízott biztonsággal és felelősséggel tudjon nyilatkozni a szakterületről és a határidőről. A Fordítóiroda a Megbízott tájékoztatja a fordított anyag felhasználási céljáról, valamint az ebből eredő terminológiai, stílusbeli és szerkesztési követelményekről.
A több alvállalkozó között szétosztott feladatok esetében a Fordítóiroda felel a projekt koordinálásáért és a teljes szöveg terminológiájának egységességéért.
A Megbízott felel a fordított anyag terminológiai és nyelvi helyességéért, valamint azért, hogy a tartalom megfelel az eredeti szöveg tartalmának.
A megbízás átvételekor a Megbízott felméri, hogy szakmailag felkészült-e a feladat elvégzésére, és hogy teljesíteni tudja az adott határidőre.
3. Felhasználási cél és felhasználó


A Megbízott felel azért, hogy a fordítás megfeleljen a Fordítóiroda által meghatározott felhasználási céloknak és a felhasználóknak.
4. Segédanyag


A Fordítóiroda felel a feladat elvégzéséhez szükséges ügyfél-specifikus ismeretek, terminológiák és segédanyagok megszerzéséért. A Megbízott felel a tárgyhoz kapcsolódó általános ismeretek és terminológiák megszerzéséért a szakirodalomból és egyéb forrásokból.
A Megbízott biztosítja, hogy a forrásszöveget teljes egészében lefordította, kivéve, ha egyéb megállapodás született, és a Megbízott értesíti a Fordítóirodát, ha a Fordítóirodától kapott forrásszövegben vagy segédanyagokban hibát vagy hiányosságot észlel.
Amennyiben a forrásszövegen a fordítás közben változtatásokat vagy javításokat hajtanak végre, a határidőt és a díjazást újra kell tárgyalni.
A feladat elvégzése után a Megbízott a Fordítóirodának visszajuttat minden forrásszöveget és segédanyagot, vagy biztosítja ezen anyagok megfelelő tárolását, illetve megsemmisítését, amint azt a szerződés megállapítja.
5. Szerzői jogok


Amennyiben szerzői jogi kérdések merülhetnek fel, a fordító a szerződésben kikötött mértékben engedi át a szerzői jogot a Fordítóirodának.
6. Hasznosítás


Egyig fél sem jogosult a fordítást a szerződésben meghatározott célokon kívül egyéb célokra használni.
A fordítási feladat teljesítése során létrehozott terminológiai szótárakra vagy kifejezésjegyzékekre vonatkozó jogokról külön kell megállapodni.
7. Díjak


A Fordítóiroda és a Megbízott lehetőleg még a munka megkezdése előtt megegyeznek a díjakról, az egységárakról és a fizetési feltételekről. A Megbízott a fordítandó szöveg megtekintése nélkül nem köteles kötelező érvényű ajánlatot adni.
Minden egyéb további feladatról, mint például terminológiai szótár szerkesztése, külön kell megállapodni.
8. Szállítás


A Fordítóiroda vállalja, hogy az anyagot eljuttatja, a Megbízott pedig vállalja, hogy visszaküldi a fordítást a meghatározott határidőre. Mindkét fél azonnal értesíti a másik felet az anyag átvételéről, a fordítás elvégzéséről, az esetleges késésről, illetve vis major fennállásáról.
Mielőtt megkezdődik a feladat elvégzése, a felek megállapodnak abban, hogy az esetleges késedelmes leadás, a szövegben lévő hibák vagy hiányosságok hogyan befolyásolják a díjakat.
9. Titokvédelem és adatbiztonság


Az anyag bizalmas kezeléséről a szerződésben kell rendelkezni.
A Megbízott köti a szakmai titoktartás, amint azt a fordítói etika megköveteli, és a fordítási feladatok elvégzése során a birtokába jutott információkat a saját vagy harmadik fél hasznára nem használhatja.
A Megbízott harmadik fél számára nem hozhatja nyilvánosságra a fordítási feladat elvégzése során birtokába jutott információkat.
A Megbízott a Fordítóiroda által meghatározott módon köteles biztosítani a bizalmas anyagok adatbiztonságát (az anyag tárolása, visszajuttatása, nyilvánosságra hozatala vagy megsemmisítése).
10. Ellenőrzési folyamat


A Megbízott felel a fordított anyag ellenőrzéséért, mielőtt átadja a Fordítóirodának. Arról külön megállapodást kell kötni, hogy a fordítást független szakértő és/vagy anyanyelvi lektor ellenőrizze-e.
A Fordítóiroda ellenőrzi, hogy az alvállalkozó által leadott fordítás megfelel-e a szerződésben foglalt kritériumoknak, és amennyiben hibát vagy hiányosságot észlel, azonnal értesíti a Megbízott.
11. A feladat átruházása


A Megbízott a Fordítóiroda írásos engedélye nélkül a feladatot nem ruházhatja át másik alvállalkozóra.
12. Konkurencia tilalom


A Megbízott mindaddig, amíg a Fordítóirodával szerződéses viszonyban áll, annak megrendelőjével fordításra közvetlenül szerződést nem köthet, ilyen feladatok elvégzésére ajánlatot nem tehet, és a Fordítóiroda megrendelőjével ártárgyalásokat sem folytathat.

Törökbálint, 2011. január 7.


Vissza az oldal tetejére

Kezdőlap  »  Általános Beszerzési Feltételek