ONLINE FORDÍTÓ- ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA


Kezdőlap  »  Titoktartási Nyilatkozat


A TIGERHEAD Translations Fordítóiroda Titoktartási Nyilatkozata


A TIGERHEAD SOLUTIONS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Fordítóiroda) a részére a Megbízó által prezentált adatok, információk - amennyiben azok a későbbiekben a Felek kifejezett ilyen irányú szándéka mellett nem kerülnek bármely körben nyilvánosságra - bizalmas információk, és mint ilyenek, üzleti és kereskedelmi titkot képeznek és ekként kezelendők.

A fentiekkel összefüggésben Fordítóiroda a tudomására jutott, vagy a Megbízó által tudomására hozott mindennemű információt és adatot és minden, arra és annak tartalmára vagy annak fordítására, a fordítás vagy a lektorálás egyes munkafázisaira vonatkozó információt bizalmasan, üzleti titokként kezel és a megbízás teljesítését követően megsemmisíti.

Ennek megfelelően Fordítóiroda tudomásul veszi azt is, hogy ezen titkok megsértése esetén az érvényes jogszabályoknak megfelelő jogkövetkezmények alkalmazhatók, valamint a titoktartási kötelezettség megsértésével okozott mindennemű kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Megbízó irányába.

Nem tartoznak jelen Nyilatkozat hatálya alá azon információk és/vagy adatok amelyeket a Felek törvényi rendelkezés miatt, vagy hatóságok által kötelezés miatt kötelesek kiszolgáltatni.

Törökbálint, 2011. január 7.


Vissza az oldal tetejére

Kezdőlap  »  Titoktartási Nyilatkozat